سایت تخصصی اموزش ایمنی کودک

این سایت اولین مرجع اموزش ایمنی و بازی های ایمن به کودکان شما می باشد.

اموزش بازی و ارائه ماکت های اموزشی جرثقیل

برای اموزش بازی و ارائه ماکت های اموزشی با ما رد تماس باشید.تا ماکت های بازی و اموزشی را در محل مهد کودک خود تحویل بگیرید.

برگزاری سمینارهای کودک و ایمنی

برگزاری سمینارهای کودک و ایمنی برای ثبت تقاضای سمینار های دوره ای از قسمت تماس با ما با ما در ارتباط باشید.

دوره های اموزشی شاد ایمنی کودک

برگزاری دوره های شاد و اموزشی ایمنی در مهد کودک شما

اخبار سایت کودک

حضور در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و ایمنی

حضور در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و ایمنی

شرکت کنندگان و کودکان در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و ایمنی در غرفه PHQ

برگزاری دوره شعر و ایمنی در مهد کودک

برگزاری دوره شعر و ایمنی در مهد کودک

برگزاری دوره شعر و ایمنی در مهد کودک

تدوین کتاب شعر کودک استاندارد جرثقیل

تدوین کتاب شعر کودک استاندارد جرثقیل

بازخوانی کتاب شعر کودکان استاندارد جرثقیل توسط یکی از فرزندان این مرز و بوم

همایش ایمنی و کودک دانشگاه تهران

همایش ایمنی و کودک دانشگاه تهران

شرکت در همایش کودک با رویکرد ایمنی در دانشگاه تهران